Zegar

Projekt  zegara słonecznego
Zegar został umieszczony na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
Szklany zegar słoneczny, wykonany  jest w technologii szkła stapianego, reliefowanego.


Krosno, marzec 2010 / realizacja sierpień 2010