Wystawa

Projekt wystawy ,,Oscar i inne …” Nagrody filmowe Andrzeja Wajdy,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław


Wystawa czasowa prezentująca wybrane nagrody Andrzeja Wajdy, podarowane Ossolineum, z pośród których prezentowane na wystawie zostały poddane konserwacji.
Zakres opracowania obejmował projekt gablot oraz oprawy graficznej, a także nadzór nad realizacją wystawy. Kurator wystawy: Małgorzata Orzeł,

Wrocław, lipiec 2010